Müşteri beklentilerini çalışmalarnın merkezinde tutan Coşkunöz Ar-Ge Merkezi; müşterilerinin ihtiyaçlarını yerinde ve birlikte analiz ederek, ürün ve süreçlerine maksimum katma değer sağlıyor. Coşkunöz Holding’in faaliyet alanları olan sektörlerde çalışmalarını yürüten Ar-Ge Merkezi, holding şirketleri ile birlikte ürün ve teknoloji geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

2010 yılından itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı olan Coşkunöz Ar-Ge Merkezi’nin, yürüttüğü faaliyetlerde iş süreçlerini, beklentilerin üzerinde bir kaliteyle ve en hızlı şekilde gerçekleştirmesi; onun en ayırt edici özelliğini oluşturuyor . Coşkunöz Ar-Ge, dünya trendleri ve müşteri stratejilerini Coşkunöz Holding’in liderlik geninde harmanlayarak proaktif ve sürdürülebilir iş sonuçları tesis ediyor.

Halihazırda birçok otomotiv, savunma ve havacılık ana sanayi firmaları ile ortak ürün ve teknoloji geliştirme projeleri yürüten Coşkunöz Holding Ar-Ge Merkezi; bilgi ve tecrübenin ancak paylaşılarak arttırılabileceği düşüncesiyle, tüm paydaşları ile ulusal ve uluslararası alanda iş birliği yapma ilkesi ile hareket ediyor.