Coşkunöz Alabuga, teşekkür belgesine layık görüldü

Coşkunöz Holding bağlı şirketlerinden Coşkunöz Alabuga, Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Geliştirme Ajansı tarafından, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmasından dolayı teşekkür belgesine layık görüldü. Coşkunöz Alabuga adına Genel Müdür Ecevit Oktem’e, Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Geliştirme Ajansı Başkanı Minullina Taliya Ilgizovna teşekkür belgesini takdim etti. “2018 yılı Ajans çalışmalarının sonuçları ve 2019 yılı hedefleri” konulu Yönetim Kurulu toplantısı’na, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı, Ferit Muhametşin de katıldı.