Coşkunöz Holding A.Ş. Açıklaması

Sanayi alanındaki tecrübemizin temelleri, 1950’de atılmış olup; dünden bugüne, ülkemizin katma değer üreten en önemli kuruluşları arasında, zirveye yolculuğumuz ciddi başarılara imza atarak sürmektedir.

Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Isı Sistemleri A.Ş. ortaklık yapısının, karar alma süreçlerine hız kazandırmak ve hissedarlarımızın uzmanlık alanlarına odaklanabilecekleri bir yapıya kavuşmak adına,  yeniden yapılandırılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede, iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Isı Sistemleri A.Ş.’nin yönetimi, ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben, Coşkunöz Holding’in üç büyük ortağından biri olan, Besler Ailesi tarafından yürütülecektir. Besler Ailesi Coşkunöz Holding’de hissedar olarak kalmaya devam edecek olmakla birlikte, Coşkunöz Holding’in yönetimi diğer iki büyük ortak tarafından sürdürülecektir.

Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Isı Sistemleri A.Ş. faaliyet gösterdiği sektörlerde, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını sürdürerek, tüm paydaşları için değer yaratmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceklerdir. Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Isı Sistemleri A.Ş.’nin hedeflerine hızlı bir şeklide ulaşmasına önemli katkılarda bulunacak bu gelişmenin, bütün paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Saygıyla duyururuz.

Coşkunöz Holding