İspanya'da Düzenlenen 23. Kaynak Birleştirme Teknolojileri Seminerinde Address for Future Anlatıldı

İspanya Kaynak Federasyonu'nun İspanya'da düzenlediği 23. Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri seminerinde Coşkunöz Eğitim Vakfı Program Kısım Müdürü Vesile Bahtiyar Yılmaz ve Gazi Üniversitesi’nden Prof. Oguzhan Yilmaz konuşmacı olarak yer aldı. 

Avrupa Birliği Projesi olan Address For Future’daki yaklaşık 200 kişinin katıldığı, gelişmelerin aktarıldığı konuşmada, tüm Avrupa’da yapılan çalıştaylarda elde edilen bilgiler ışığında, geleceğin sürdürülebilir üretim teknolojilerinden biri olan Eklemeli İmalata yönelik eğitim, istihdam gereksinimleri ve çözüm önerileri paylaşıldı. Proje kapmasında: eklemeli imalat alanında çalışan ve yatırım yapmak isteyen kurumların yetenek ihtiyaçları tespit edilecek, bütünleşik bir eğitim müfredatı kurgulanacak, Hazırlanan müfredat online bir platformda, bu alanda meslek edinmek isteyen herkese ulaştırılacak.