WOMEN'S EMPOWERMENT PRINCIPLES (WEPs)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENMESİ BİRİMİ (UN WOMEN)

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler (BM) örgütüdür. UN Women, kadın ve kız çocuklarının küresel düzeyde savunucusudur ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. Kadınların yaşamın her alanına katılımını destekleyen UN Women, bu amaçla beş temel çalışma alanı belirlemiştir: Kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine katılımını ve liderliğini arttırmak; kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlamak; kadına karşı şiddete son vermek; barış ve güvenlik süreçlerinin her aşamasına kadınların katılımını sağlamak; toplumsal cinsiyet eşitliğini, ulusal kalkınma planlaması ve bütçeleme süreçlerinin merkezine yerleştirmek. UN Women ayrıca BM sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını koordine eder ve destekler.

Coşkunöz Holding olarak WEPs imzacısı olduk.

http://www.weprinciples.org/

PROJELER